EN/

Contact

Address:No. 101, Sanjiang Industrial
 Zone, Hengli Town, Dongguan City

TelePhone:0769-3352 0000

Email:maohua.zeng@jiahuaxing.com

Contacts: Mr. Zeng

Mobile phone:131 131 131 12

Online Message